Ramat Beit Shemesh - Ramat Shilo

רמת שילה

שכונת רמת שילה ברמה הוקמה בשנת 2007 עם 340 יחידות דיור המיועדות ליהודים אורתודוקסים מודרניים. מאז חווה השכונה צמיחה והתפתחות מהירה והיום גרים בה זה לצד זה יחד תושבים ממגזר הדתי לאומי והחרדי מודרני.

בשכונה יש קהילה גדולה של עולים דוברי אנגלית.

ברמת שילה מספר בתי כנסת, ישיבות וכוללים. המוסד הגדול ביותר הוא ישיבת לב התורה, ישיבה ציונית דתית הממוקמת ליד בית הכנסת הגדול והמרכזי של השכונה.